Woensdag 5km

5 KM. Rondje Weelenpad.


Verlaat de IJsbaan en ga R. het fietspad op. Houd R. aan om je weg op het fietspad te vervolgen.
Steek de Kerspelweg over en ga vervolgens L. naar het verkeerslicht. Steek bij groen licht, op
aanwijzing van de verkeersregelaars de Drechterlandseweg over en vervolg je weg op het fietspad.
Ga over de brug en dan L. het Weelenpad op. Je steekt hierbij de Kerspelweg over. Loop het
Weelenpad uit tot aan de Tolweg. Ga hier L. om je weg op de Tolweg te vervolgen. Ga over de
Tolbrug en steek de Tolweg over om je weg op het Broeckerpad (fietspad) te vervolgen. Vervolg je
weg op het Broeckerpad tot aan de Sluisweg. Steek de Sluisweg over en ga R. om je weg op het
fietspad te vervolgen. Ga L. naar de IJsbaan.

Terug naar boven