Reglement Avond4daagse Hoogkarspel

REGLEMENT AVONDVIERDAAGSE

Bij inschrijving gaat men akkoord met het reglement!

 •  De begeleiding is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerlingen.
 •  Het is verboden voor de deelnemers om afval op de route achter te laten.
 • Aanwijzingen, verzoeken van de organisatie / verkeersregelaars / politie dienen te worden
  opgevolgd. Houdt een groep zich niet aan de regels dan wordt de begeleiders door de organisatie hierop aangesproken.
 • Bij inschrijving gaat u akkoord met het maken van foto’s voor promotiedoeleinden.
 • Bij vervuiling van de route, het niet luisteren naar verzoeken van de organisatie, verkeersregelaars, politie of voor andere deelnemers storend gedrag kan de organisatie de groep uitsluiten voor verdere deelname.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • Honden zijn toegestaan, mits deze aangelijnd zijn en geen gevaar/overlast veroorzaken voor de overige deelnemers. (Honden zijn niet toegestaan op het Weelenpad).
 • Bij inschrijving gaat u akkoord met het maken van foto’s voor promotiedoeleinden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.


  AANSPRAKELIJKHEID EN VEROORZAAKTE SCHADE:

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade. De deelnemers zijn WA verzekerd. De deelnemers zijn wettelijk aansprakelijk.
 • Het kan gebeuren dat er door deelnemers schade wordt gemaakt. De begeleiding neemt dan direct contact op met de eigenaar indien mogelijk en laat de naam en het telefoonnummer van de veroorzaker achter. Tevens neemt de begeleider contact op met de ouder met het verzoek om contact op te nemen met de eigenaar. De begeleider meldt het schadegeval bij de A4D.
 • De organisatoren van de Avond4daagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, vermissing van eigendommen en dergelijke.


  FACILITEITEN:

 • In het gebouw van de ijsclub is de toiletvoorziening. Tijdens de route is er geen drank- en toiletvoorziening. Elke avond zijn er genoeg stempelposten, waar een versnapering wordt uitgedeeld. Versnaperingen zijn uiteraard alleen voor betalende deelnemers en begeleiders.
 • Wij verzoeken de ouders om de kinderen geen snoep mee te geven tijdens het lopen! De organisatie zorgt op de routes voor een consumptie. Iedereen die meeloopt met de avondvierdaagse kan hier gratis gebruik van maken. Zo willen wij voorkomen dat er grote verschillen in de hoeveelheid versnaperingen ontstaan.
 • Als u zich niet als begeleider heeft opgegeven of heeft betaald voor uw deelname dan loopt u “zwart” mee. Denkt u er dan even om dat u geen recht heeft op gratis consumpties onderweg.


  VERKEERSVEILIGHEID:

 • Groepen dienen minimaal 30 meter afstand van elkaar te houden. Dit in verband met eventueel tussenvoegend verkeer en het oversteken als groep goed te kunnen regelen.
 • Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
 • De groep dient zoveel mogelijk gebruik te maken van zebrapaden en stoepen en volgt verder de instructies van de verkeersregelaars.
 • Luidruchtig gedrag is verboden. Let daarop als je in de buurt van begraafplaatsen loopt.


  TIPS:

 • Om het samenhorigheidsgevoel van de groep te verhogen zou je bijvoorbeeld de groepsleden kunnen vragen allemaal dezelfde kleding of accessoire (bv. petje) te dragen..
 • Kinderen houden de A4D het langste vol als zij een stevige, constante pas aanhouden.
 • Zorg dat de kinderen voor de start naar het toilet zijn geweest, geen toiletvoorziening onderweg
 • Laat de kinderen voldoende drinken meenemen. Wij verzorgen alleen limonade en water bij de finish! Onderweg is dit niet standaard inbegrepen bij de stempelposten!

www.avondvierdaagse-hoogkarspel.nl

Terug naar boven