Vrijdag 7.5 km

Vrijdag 7,5 km.
Rondje Hoogkarspel Noord-Zuid  


Heb je je 1 e stempel ontvangen op de IJsbaan? Verlaat de IJsbaan en ga R. het fietspad op.
Ga R. met de bocht mee. Ga voorbij de IJsbaan R. het voetpad op. Ga aan het einde van het
voetpad de tweede L. naar de Ven. Ga aan het einde van de straat L. en ga voor de
begraafplaats R. over de brug. Ga aan het einde van dit pad R. naar de Tijm. Ga aan het
einde van de Tijm L. naar de Rozemarijn. Deze weg gaat over in de Majoraan en ga met de
bocht mee naar R. Ga L. naar de Laurier. Ga RD. de Komijn in, deze weg gaat over in de
Dragon. Ga met de bocht mee naar R. Ga na de bocht R. de steeg in. Ga L. langs het
speeltuintje. Ga aan het einde van het voetpad R. naar de Dragon. Ga L. naar de Laurier. De
weg gaat L. over naar de Majoraan. Deze weg gaat met de bocht mee over in de
Klaverbouw. Ga RD. over het voetpad langs het water. Je komt uit op de Bouw en ga R. en
vervolgens met de bocht mee naar L. Ga aan het einde van de Bouw L. naar de Molenwei.
Ga R. naar de Klokkeweid. Steek de Koren over en blijf op de Klokkeweid. Ga met de weg
mee naar L. en dan direct R. Je loopt achter de Sluis langs door de Sluisdeurgang. Ga R. naar
het fietspad. Ga L. en steek de Sluisweg over. Ga de 3e brug L. Volg dit pad tot aan de Kleine
Immert. Ga hier R. Ga ter hoogte van de parkeerplaatsen de steeg in tussen nummer 34 en
36. Ga aan het einde naar R., daarna de 1 e L., vervolgens met de stoep mee waarbij je
aldoor RD. gaat. Je komt uit op de Scherper. Aan het einde ga je R. naar het Kerkeland. Houd
R. aan en neem de stoep tussen de huizen door. Steek de Kleine Immert over en ga de steeg
in langs nummer 71. Je komt uit op het Vangershof. Ga hier L. Ga aan het einde van het
Vangershof L. naar de Zanglijster en daarna R. naar de Noordervoert.  Ga aan het einde
van de weg, op het kruispunt, R. naar de Streekweg. Steek ter hoogte van Ooteman over bij
het zebrapad. Ga L. naar de Binckhorst. Ga met de bocht mee naar R. de Blauwe Reiger op.
Ga over het bruggetje en blijf langs het water lopen. Ga RD. naar de Smient. Ga L. om je weg
naar de Smient te vervolgen. Ga de brug over en vervolg je weg op de Wulp. Ga weer RD. de
brug over en vervolg je weg op de Kuifeend. Ga direct L. om je weg op de Kuifeend te
vervolgen. Ga R. tussen de paaltjes door en ga aan het einde van dit pad L. naar de Fuut. Ga
R. naar de Roerdomp. Ga L. richting de lage brug. Ga aan het einde van de brug L. naar de
Blauwe Reiger. Ga R. naar de Oeverloper. Deze weg gaat over in de Binckhorst. Ga R. bij de
speeltuin en vervolg je weg op het fietspad/voetpad, het Reigerspad. Ga L. om je weg op het
Reigerspad te vervolgen. Houd R. aan naar de Meester Spigtlaan. Ga L. naar de
Burgemeester Branderstraat. Ga R. langs het speeltuintje. Ga L. de Bernhardstraat op. Ga R.
naar de Wilhelminalaan. Steek bij het zebrapad de Nieuweweg over en ga RD. de
Keesmanlaan in. Ga L. naar de Sint Laurentiusstraat. Ga R. naar de Kranenburglaan. Steek
de Julianastraat over en ga het Rozenpad in. Ga aan het einde L. de Dahliastraat in. Ga met
de bocht mee naar R. om de weg te vervolgen. Ga de eerste afslag L. richting de Streekweg.
Steek de Streekweg over. Ga bij de Bovenakker L. Ga R. naar het fietspad op de Sluisweg. Ga
R. naar de IJsbaan.

Terug naar boven