Vrijdag 5 km

Vrijdag 5 km.
Rondje Hoogkarspel Noord-Zuid


Heb je je 1 e stempel ontvangen op de IJsbaan? Verlaat de IJsbaan en ga R. het fietspad op.
Ga L. en steek de Sluisweg over. Ga de 3e brug L. Volg dit pad tot aan de Kleine Immert. Ga
hier R. Ga ter hoogte van de parkeerplaatsen de steeg in tussen nummer 34 en 36. Ga aan
het einde naar R., daarna de 1 e L., vervolgens met de stoep mee waarbij je aldoor RD. gaat.
Je komt uit op de Scherper. Aan het einde ga je R. naar het Kerkeland. Houd R. aan en neem
de stoep tussen de huizen door. Steek de Kleine Immert over en ga de steeg in langs
nummer 71. Je komt uit op het Vangershof. Ga hier L. Ga aan het einde van het Vangershof
L. naar de Zanglijster en daarna R. naar de Noordervoert.  Ga aan het einde van de weg,
op het kruispunt, R. naar de Streekweg. Steek ter hoogte van Ooteman over bij het
zebrapad. Ga L. naar de Binckhorst. Ga met de bocht mee naar R. de Blauwe Reiger op. Ga
over het bruggetje en blijf langs het water lopen. Ga RD. naar de Smient. Ga L. om je weg
naar de Smient te vervolgen. Ga de brug over en vervolg je weg op de Wulp. Ga weer RD. de
brug over en vervolg je weg op de Kuifeend. Ga direct L. om je weg op de Kuifeend te
vervolgen. Ga R. tussen de paaltjes door en ga aan het einde van dit pad L. naar de Fuut. Ga
R. naar de Roerdomp. Ga L. richting de lage brug. Ga aan het einde van de brug L. naar de
Blauwe Reiger. Ga R. naar de Oeverloper. Deze weg gaat over in de Binckhorst. Ga R. bij de
speeltuin en vervolg je weg op het fietspad/voetpad, het Reigerspad. Ga L. om je weg op het
Reigerspad te vervolgen. Houd R. aan naar de Meester Spigtlaan. Ga L. naar de
Burgemeester Branderstraat. Ga R. langs het speeltuintje. Ga L. de Bernhardstraat op. Ga R.
naar de Wilhelminalaan. Steek bij het zebrapad de Nieuweweg over en ga RD. de
Keesmanlaan in. Ga L. naar de Sint Laurentiusstraat. Ga R. naar de Kranenburglaan. Steek
de Julianastraat over en ga het Rozenpad in. Ga aan het einde L. de Dahliastraat in. Ga met
de bocht mee naar R. om de weg te vervolgen. Ga de eerste afslag L. richting de Streekweg.
Steek de Streekweg over. Ga bij de Bovenakker L. Ga R. naar het fietspad op de Sluisweg. Ga
R. naar de IJsbaan.

Terug naar boven