Woensdag 7.5 km

Woensdag 7,5 km
Rondje Weelenpad


Heb je je 1 e stempel ontvangen op de IJsbaan? Verlaat de IJsbaan en ga R. naar het fietspad.
Ga L. bij het Broeckerpad, je steekt hierbij de Sluisweg over. Ga bij de 4 e brug L. Ga R. naar
de Kosterij. Ga L. om je weg op de Kosterij te vervolgen. Ga L. bij ’t Roems. Ga aan het einde
van de weg R. naar de Kleine Immert. Ga L. naar de Kerkeland. Ga L. om de parkeerplaatsen
en het speeltuintje heen. Ga aan de overzijde RD. naar het Langeland. Ga tussen de
huizenblokken door RD. en ga daarna met de weg mee naar R. Je komt op de Klamp. Ga RD.,
de weg gaat over in ’t Olver. Ga aan het einde van de weg L. naar ’t Olver. Ga R. naar de
Kleine Immert. Steek de weg over bij het zebrapad en ga L. naar de Bovenakker. Steek de
Bovenakker over bij het zebrapad om je weg op het fietspad te vervolgen. Ga bij de bocht R.
om je weg op het Broeckerpad te vervolgen. Steek de Kerspelweg over. Steek de
Drechterlandseweg over bij de verkeerslichten. Ga RD. over het fietspad. Ga bij het
Weelenpad L. het weiland in. Ga aan het einde van het Weelenpad L. naar de Tolweg. Ga
over de brug en dan L. naar de Zanglijster. Ga aan het einde van de Zanglijster L. naar de
Noordervoert en steek hierbij de weg over. Ga bij de rotonde RD. Ga bij de Bovenakker L.
over het zebrapad om je weg over het fietspad te vervolgen. Ga R. naar de IJsbaan.

Terug naar boven